Aberdeen angus

Aberdeen Angus

 

Det var flere grunner til at vi valgte å satse på Aberdeen Angus da vi startet opp med kjøttproduksjon. Aberdeen Aangus er den rasen som har minst problemer med kalving. Rasen får små kalver, har få kalvingsvansker og det er omsorgsfulle mødre, det gir god dyrevelferd.

 

Angusen er spesielt effektiv til å utnytte grovfor (gras) og dette gjør den velegnet som beitedyr og til økologisk drift med lite kraftfor. Årsaken er at rasen har veldig stor vom i forhold til kroppstørrelse. De kan derfor spise og utnytte mye gras.

 

Kjøttvaliteten er god. Kjøttet er naturlig marmorert og mørt, og det gir god smak.

 

I tillegg er Angusene rolige og trivelige dyr som gir god trivsel. At de er naturlig kollet (uten horn) er også en fordel.

 

Vi selger stambokførte livdyr. Les mer her

 

Copyright © All Rights Reserved Solgløtt Webdesign