Hvorfor økologisk

Hvorfor økologisk?

 

 

På Solgløtt er all produksjon økologisk. En gang i året er det inspeksjon fra Debio som kontrollerer at vi driver i tråd med reglene for økologisk produksjon.

 

Vi har valgt å drive økologisk av hensyn til miljøet, dyrevelferd og produktkvalitet.

 

"En av grunnpilarene i økologisk landbruk er hensynet til naturen, som vi mennesker også er en del av. Viktige mål er å forvalte naturressursene på en slik måte at miljøet ikke blir skadet, sikre jordas fruktbarhet på lang sikt, sikre genetisk mangfold og artsrikdom og begrense bruken av ikke-fornybare ressurser. Det er derfor ikke tillatt å bruke kjemiske sprøytemidler, kunstgjødsel eller genmodifiserte organismer (GMO) i økologisk landbruk.

 

Det er godt dokumentert at økologisk landbruk gir bedre resultater enn konvensjonelt landbruk i forhold til en rekke miljøindikatorer. Blant annet har økologisk landbruk positive effekter på biodiversitet, jordkvalitet og næringsbalanse" (www.agropub.no).

 

I kunstgjødselproduksjon brukes det energi tilsvarende 1 liter olje for å binde 1 kg. nitrogen. Kløver og andre belgvekster som erter, lupin og luserne er økolandbrukets svar på Norsk Hydro. Bakterier som lever i knoller på belgvekster binder nitrogen fra luft og gjør dette tilgjengelig for plantene.

 

Oikos - økologisk landslag har samlet en oversikt over dokumenterte fordeler med økologisk produksjon (link)

 

Les mer om gårdsdrifta og filosofien bak det vi driver med:

"Sommerminner og litt til ettertanke" - artikkel om beite, klimaendringer og det å slippe fri

 

"Sats på ammeku du også" intervju med Halvor og en nabo om økologisk ammekuproduksjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Solgløtt Webdesign