Om dyra og gården

Om dyra og gården

 

Vi kjøpte eiendommen Solgløtt i 1997. Bruket ble skilt ut fra gården Gunnarsrud på begynnelsen av 50 - tallet. Gunnarsrud er en gammel gård med historie tilbake til middelalderen. Der vi bor nå var det skog, men området ble dyrket opp. Solgløtt er et småbruk. Med leid areal driver vi ca. 360 dekar dyrket mark og ca. 200 dekar beite. Vi la om til økologisk drift da vi overtok eiendommen og all jord drives økologisk.

 

På Solgløtt bor Halvor og Ragnhild og barna Hanna og Nora. Ragnhild er lærer og Halvor jobber på gården og i skogen. I disktiktet er det et aktivt miljø rundt økologisk landbruk og vi er glade for å ha et godt samarbeid med andre bønder.

 

Vi har i underkant av 30 kuer som kalver hvert år. Alle kalvene fores opp hos oss. Det vil si at med årets kalver, fjorårets kalver, alle kuer og gårdsoksen består besetningen på det meste av rundt 85 dyr. Alle kalvene får navn av Hanna og Nora. Hver årgang kalver har sin bokstav. I år heter kalvene feks. Pål, Pomperipossa, Per, Peter, Petra,

 

Gårdsoksen vi har nå heter Hein av Nordstu. Vi håper han har gode gener å tilføre besetningen.

 

Dyra går i et åpent løsdriftsfjøs om vinteren. I sommerhalvåret er de ute på beite. Kalvene blir født fra jul og utover våren og går sammen med moren til vi tar de inn igjen om høsten. Kuene er med på å holde det gamle kulturlandskapet i området åpent og gras omdannes til biff.

 

Det er 2 tungdølhingster på Solgløtt: "Borken" og "Knekten". "Knekten" brukes litt i skogen, men "Borken" er her mest som selskap for "Knekten" - og fordi Halvor synes han er så fin å se på. Borken og Knekten gjør også en innsats for å hindre gjengroing

 

Når Halvor får ha hester så må Ragnhild få ha høner. De gir egg til eget bruk og det er trivelig å ha hønene trippende på tunet. De sørger også for at vi slipper å plukke rips - for de har hønene spist før vi kommer så langt!

 

Når Halvor har hester og Ragnhild høner så må barna få ha kaniner. Det innebærer mye kos og ikke minst erfaring i det å ta ansvar for dyr.

 

Copyright © All Rights Reserved Solgløtt Webdesign